Prečo mať dobrú doménu

Dôvodov je niekoľko, pokúsime sa vymenovať tie najdôležitejšie:

  •          Je súčasťou imidžu a značky spoločnosti či internetového projektu
  •          Poskytuje dobre zapamätateľný názov
  •          Dáva konkurenčnú výhodu
  •          Pozitívne ovplyvňuje návštevnosť Vašej prezentácie
  •          Posilňuje pozície v internetových vyhľadávačoch
  •          Investícia do domény je vždy jednorazová a vyjde oveľa lacnejšie než iné marketingové nástroje
  •          Zapamätateľná doména šetrí náklady na reklamu a zvyšuje počty vracajúcich sa návštevníkov

Kľúčová voľba domény

Doménové meno by malo byť maximálne zrozumiteľné, ľahko zapamätateľné a nezameniteľné. Nemalo by byť zavádzajúce. Malo by vystihovať Váš projekt, výrobky či služby.

 

Z hľadiska prezentácie a marketingu internetového projektu je voľba doménového mena kľúčová. Bude totiž po celý čas prevádzky zásadne ovplyvňovať návštevnosť aj marketingové náklady Vášho webu.

Hodnota Vašej domény porastie

Investíciou do dobrej domény vytvárate trvalú hodnotu. Oproti iným marketingovým nástrojov, napr. reklame vo forme banneru alebo billboardu, hodnota v doméne stále rastie tým, ako Váš projekt stále rozvíjate, zatiaľ čo prostriedky utratené za reklamu sú jednorázovo a nenávratne preč.

 

V prostredí slovenského internetu je vhodné doménové meno s koncovkou „.SK“.